Advocaat zoeken? Gratis advies!

Bel nu LegalLane.

Wij vinden de juiste advocaat.


telefoon +31 70 7113679

 

Home Documenten & Tips Nieuwe instructies UWV bij ontslag vaste werknemers

Nieuwe instructies UWV bij ontslag vaste werknemers

uwv_logoHet UWV hanteert vanaf 9 september 2011 nieuwe uitvoeringsinstructies in geval een werkgever ontslag wil aanvragen voor vaste werknemers. Het gaat dan om gevallen waarbij ze werk uitbesteden aan ZZP'ers of omdat er fluctuatie is in werkaanbod.

 

Ontslag bedrijfseconomische reden

Werkgevers vragen geregeld ontslag aan voor vaste krachten omdat ze hun organisatie flexibeler en efficiënter willen inrichten. Deze vormen van ontslag vallen onder 'bedrijfseconomische reden'. Het werk wordt dan uitbesteed of er wordt gebruik gemaakt van flexibele arbeidskrachten. De nieuwe instructies hebben als doel duidelijker te maken hoe het UWV in deze gevallen de bestaande ontslagwetgeving moet toepassen.

 

Ontslagvergunning bij verplaatsen werk naar ZZP'er

Wanneer een werkgever besluit om werk uit te besteden, moet deze kunnen aantonen dat het door een echte zelfstandige wordt verricht. Alleen dan verleent het UWV een ontslagvergunning. Daarvoor zijn drie zaken van belang:

- Verklaring arbeidsrelatie Winst uit onderneming (VAR-Wuo)

- Zelfstandige kan in fiscale zin als ondernemer kan worden aangemerkt

- Zelfstandige is ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel.

 

Weigering ontslagvergunning wanneer werk (ex) werknemer volgt

Het UWV weigert een ontslagvergunning wanneer een werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt, met als enige doel het vermijden van werknemerschap. Dat zou het geval zijn wanneer hetzelfde werk wordt uitbesteed aan dezelfde (ontslagen) werknemer, buiten de organisatie. Dat geldt ook wanneer het werk wordt uitbesteed aan andere(n), die niet voldoen aan de ZZP criteria.

 

Ontslagvergunning bij fluctuaties in het werkaanbod

Een werkgever die te maken heeft met leegloopuren als gevolg van fluctuaties in het werkaanbod en daarom werknemers in vast dienst wil ontslaan, moet de volgende vier regels in acht nemen:

 

1 De behoefte aan personeel fluctueert structureel, tenminste gedurende een periode van een half jaar.

2 Interne flex gaat voor op externe flex: Eerst kijken naar mogelijkheden om de fluctuaties in het werkaanbod intern op te vangen.

3 Werknemers die voor ontslag in aanmerking komen, hebben een aanbod gekregen en geweigerd om in dienst te blijven. Het nieuwe contract zou bijvoorbeeld volgens een aangepast arbeidspatroon kunnen zijn en/of op basis van een aantal uren per jaar.

4 Het aantal te ontslagen werknemers moet in verhouding staan tot de structurele fluctuaties in het werkaanbod. Daarbij geldt dat herplaatsing van de betreffende werknemers binnen de onderneming op een andere functie niet mogelijk is.

 

 

Volledige tekst nieuwe uitvoeringsinstructies UWV

 

 

 

 

 

Shortlist Mijn advocaten

Leg contact
Selecteer maximaal 5
advocaten en stel uw vraag.
Copyright LegalLane - site by AllinOneSoftware.com